Andere
13:30
Cinema Nova
do 17/11

In het kader van de 14-daagse van Gelijke Kansen en Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de vzw Genres d’à côté besloten enkele films specifiek voor kinderen en jongeren te tonen in het jaarlijkse Pink Screens Filmfestival. Tijdens het festival verzorgt de vzw Genres d’à Côté enkele specifieke vertoningen voor scholen uit verschillende gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin aandacht wordt besteed aan het omgaan met gevoelige en soms problematische fase van de adolescentie. Filmvertoningen, gevolgd door een levendige debat geleid door deskundigen, die een licht werpen op de soms narre kijk op gendervraagstukken en seksuele diversiteit en die je uitnodigen een a-typische blik op deze problematieken te werpen. Twee speelfilms zullen worden getoond aan klassen uit het middelbaar onderwijs. De film {TOMBOY} is eerder gericht op 12- tot 15-jarigen, terwijl {BEAUTIFUL THING} meer geschikt is voor 15- tot 18-jarigen. Beide vertoningen vinden plaats in Cinema Arenberg. Daarnaast is er reeks kortfilms te zien in cinema NOVA. Deze vertoning is vooral gericht op leerlingen van 14-18 jaar. Voor elke vertoning is er een pedagogisch programma voorzien en ter uwer beschikking, eveneens wordt de film gevolgd door een debat, gemodereerd door David Lallemand, voormalig presentator van het programma " Quand les Jeunes s'en mêlent" en op dit moment verantwoordelijk voor de communicatie en projecten van de Délégué général aux droits de l'enfant, ook zullen enkele leden van de vzw Genres d’à côté aanwezig zijn. _ {{JONG EN HOMO DOOR DE OGEN VAN ANDEREN}} _ Cinema NOVA - donderdag 17 november om 13u30 - 2€ _ FR, 2010, VO NL ond _ Info en reservaties : 02/512.20.76 ou jacques.paulus@gmail.com Vijf kortfilms tegen homofobie, gerealiseerd naar aanleiding van een wedstrijd georganiseerd door het Franse ministerie van Volksgezondheid en Sport en het INPS om de maatschappelijke opvattingen over homoseksualiteit anders te bekijken en om het debat over homofobie en de ernstige gevolgen die dit kan hebben, aan te wakkeren.

Praktische informatie

Cinema Nova

Arenbergstraat 3
1000 Brussel