Rebellious essence

Rebellious essence
2017
5'
Slovenia
vo: en
sub: fr

Synopsis

Een kat loopt het ministerie van Kattenzaken binnen en vraagt om een paspoort. Alles gaat goed tot de kattenbeambten naar het geslacht van de bezoeker vragen.

Distributors: 
mail@anacigon.si - anacigon@gmail.com

foto's

queer-o-rama

Onze filmcatalogus

Weil ich Leo bin

I am Leo
2021
Tajo Hurrle
DE

La Chatte à deux têtes

2002
Jacques Nolot
FR

Récit de soi

2018
Géraldine Charpentier
BE