Nos Corps sont vos champs de bataille

Nos Corps sont vos champs de bataille
2021
100'
ArgentinaFrance
vo: es
sub: fren

Synopsis

In een Argentinië verdeelt tussen diep conservatisme en een ongekende feministische impuls, toont de film de reis van Claudia en Violeta, zowel op hun politieke weg als in hun intieme leven. Als transvrouwen die beweren travestiet te zijn, stuiten zij en hun kameraden op patriarchaal geweld, tot op het bot. Overtuigd dat zij de hoofdrolspeelsters zijn van een altijd durende revolutie op het kruispunt van de strijd, verdubbelen zij, geconfronteerd met het verzet van de oude wereld, hun energie om het heden uit te vinden, lief te hebben en in leven te blijven.

Distributors: 
Dublin Films

foto's

queer-o-rama

Onze filmcatalogus

Emilia

2020
César Sodero
AR

(trans)-fem.inité

2022
Rebecca Obadia
FR

Swan dans le centre

2022
Iris Chassaigne
FR