wo. 16/11/2022 - 19:00
Cinematek

Archives LGBTQIA+, cinéma et transmission

Films & Table ronde

De voorstelling

Ter gelegenheid van 20 (en 1) jaar Pink Screens stelt het festival via Our Story de brandende vraag naar het bewaren van de archieven van queerlevens en -culturen en hun overlevering. Sinds 2001 zet het festival zich in voor de viering van verschillende levensstijlen en diversiteit binnen de lhbtqia+-gemeenschap. Film is een echt instrument om zaken zichtbaar te maken en speelt, als geheugen van het verleden, ook een overleveringsrol. Rond dit thema tonen we twee documentaires van Monika Treut. Gendernauts (1999), een eerbetoon aan de opkomende transgemeenschap van eind jaren 1990, wordt gevolgd door Genderation (2021), waarin Treut, meer dan 20 jaar later, dezelfde protagonisten opnieuw ontmoet Tijdens een tweede avond gaan we dieper in op de uitdagingen van de archieven van lhbtqia+-gemeenschappen. Tijdens een rondetafelgesprek brengen we specialisten, onderzoek.st.ers, kunsten.a.ar.e.s.sen en regisseu.r.se.s samen die zich toeleggen op het onderzoek naar de al te zeldzame sporen van de geschiedenis van personen uit de lhbtqia+-beweging en op het urgente verhalen van het heden van personen uit de lhbtqia+-beweging. Het prachtige Les Invisibles van Sébastien Lifshitz, een film die diep graaft in het geheugen van gepensioneerde activisten, sluit deze reeks bijzonder ontmoetingen af.

 

Avond gewijd aan lhbtqia+ archieven en film, maar niet alleen daaraan.

Rondetafelgesprek met specialisten, onderzoek.st.ers, regisseu.r.se.s en kunsten.a.ar.e.s.sen over hun relatie tot archieven en over hun eigen praktijken en initiatieven inzake het verzamelen, bewaren en/of activeren van archieven.

Met:
Nicole Fernández Ferrer, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
Bart Hellinck, archivaris bij het Fonds Suzan Daniel (LGBT archief en documentatiecentrum)
Loup Kass en Nour Outojane, verzamelaarsters van het project en de tentoonstelling His/Her/Their stories, ruimte voor het delen van levende en participatieve archieven van trans*inter*non-binaire*gender-non-conforme emoties, ervaringen en verbeeldingen
Iris Lafon, onderzoekster in de kunstgeschiedenis en-archeologie, gespecialiseerd in queer praktijken in de nieuwe media
Tommy De Ganck, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van de geneeskunde en het geslacht, archivaris bij het Rijksarchief
Jonatan de Lemos Agra, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van queer filmfestivals in Brussel en programmator bij Pink Screens Festival
Gemodereerd door Clementine Delisse, Pink Screens Festival

Table ronde en Français. 


ERRATUM - La séance table ronde est indiquée gratuite sur le catalogue mais la PAF est bien de 5 euros et les tickets accessibles via le site de la CINEMATEK 

Tickets 

5 EUROS : TICKET TABLE RONDE  (5 Euros ) 

TICKET "Les invisibles" (5 Euros)

Praktische informatie

Table ronde en Français. 


ERRATUM - La séance table ronde est indiquée gratuite sur le catalogue mais la PAF est bien de 5 euros et les tickets accessibles via le site de la CINEMATEK 

Tickets 

5 EUROS : TICKET TABLE RONDE  (5 Euros ) 

TICKET "Les invisibles" (5 Euros)

Cinematek

Baron Hortastraat 9
Brussel

En Partenariat avec